Блог објава

Знаеме дека скоро во секоја врота компанија во Македонија се игра Secret Santa играта. Па доколку оваа година вам ви падна машко колега, ние имаме предлог 3 подароци под 1000 денари со кои ќе се покажете како прав колега, или колешка.

Предлог број 1 – добра книга е секогаш одличен подарок (линк за нарачка)

Предлог број 2 – фраерска престрилка за да се покаже со готвењето (линк за нарачка)

Предлог број 3 – мал кожен паричлник за елегантен изглед со модните додатоци (линк за нарачка)

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.